Vásárlástól való elállás joga

A vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik. 

ELÁLLÁS A TERMÉK SZÁLLÍTÁSA ELŐTT

A vásárló jogosult a megrendelést követő 24 órában, de legkésőbb a kiszállítás megkezdéséig a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben jelezni az ugyfelszolgalat@farao.hu e-mail címen, az Üzemeltető ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vásárlót semmilyen költségviselés nem terheli. 

 

ELÁLLÁS A TERMÉK SZÁLLÍTÁSA UTÁN

A vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

A vevő az elállásra vonatkozó szándékát köteles írásban, az ugyfelszolgalat@farao.hu email címre írásban bejelenteni legkésőbb az átvétel napjától számított 14 napon belül. 

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS MINTA (töltse ki és küldje vissza címünkre)

 

TERMÉK VISSZAKÜLDÉS

Vásárló köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Webáruház részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni az Üzemeltető által megjelölt helyre úgy, hogy a termék csomagolásáról gondoskodik azon oknál fogva, hogy a termék szállítás közbeni sérülése minimálisra redukálódjon. 

TERMÉK MINŐSÉGI VIZSGÁLATA

Cégünk minden visszaküldött terméknek ellenőrzi a sértetlenségét. Amennyiben a termék használt, az Üzemeltető követelheti a termék nem rendeltetésszerű  használatából eredő teljes kárának megtérítését. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

TERMÉK VÉTELÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE

Az Üzemeltető a termék visszaérkezését és ellenőrzését (elemek meglétét) követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére, beleértve a szállítási díjat is, amely összeget a vásárló által megjelölt bankszámlára utalja. 

14.6.A visszatérítés nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire. 

 

MILYEN ESETBEN NEM ILLETI MEG AZ ELÁLLÁSI JOG A VÁSÁRLÓT?

Az egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén.

Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, azaz a fogyasztó igényeinek figyelembe vételével állítottak össze.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendeletre hivatkozva a faraobutordiszkont.hu internetes webáruház higiéniai termékeknek tekinti a következő termékcsaládokat: matracok, párnák, matracvédők, ágyneműk. Tekintettel, hogy a higiéniai termékek esetén a termék vérrel, vizelettel, izzadsággal, testnedvekkel és egyéb szennyeződéssel szennyeződhetnek, a faraobutordiszkont.hu internetes webáruház által szállított és fent felsorolt termékcsaládokat a termék védőcsomagolásának felbontása után a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletre hivatkozva nem áll módunkban visszavenni, visszavásárolni és a vételárat visszafizetni.

Irányadó rendeletek: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2015. (II.26.) Korm. rendelet és az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve.